TP Boxes , Plastic Corrugage , Transport , PP Board , plastic , box , pallet , furniture , container , bin , plastic , box , pallet , furniture , container , bin , จำหน่าย , กล่อง , ลังฉีด , ลัง , กล่องพลาสติก , ลังลูกฟูก , แบบแพคสินค้า , บรรจุภัณฑ์ , ผลิต , ออกแบบ , พลาสติก , ขาย

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการ รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาระบบการผลิตและบุคลากร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนย้าย

    บริษัท พาณิชย์ แพคเก็จ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย กล่อง ลังฉีด ลัง กล่องพลาสติก ลังลูกฟูก แบบแพคสินค้า ออกแบบเฉพาะงานที่หลากหลายการใช้สอย หรือเพื่อใช้กับอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

        เรามีการวางแผนการผลิต และผลิตงาน ตามคำสั่งซื้อ ของลูกค้าโดยเน้นเรื่องคุณภาพ ที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยแบ่งหน่วยงานเป็น หน่วยงานด้านการวางแผนการผลิต และ หน่วยงานผลิต หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Control) ซึ่งรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวการตรวจสอบคุณภาพทั้งวัตถุดิบ สินค้าที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปที่ออกจาก กระบวนการผลิต เพื่อให้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

eXTReMe Tracker

 

1 Moo 16 Yuwittaya Road, Kratumrai, Nongchok, Bangkok, 10530
Factory :Tel. 02-5483277-84 ฝ่ายขาย Fax. 02-5483288 ฝ่ายจัดซื้อ 02-5483287
E-mail :Sales_ppc@hotmail.com